Dookoła partycypacji

O partycypacji rozmawiamy często używając skomplikowanej terminologii. Nie jesteśmy od tego wolni również na naszej stronie – wciąż piszemy o etapach procesu, diagnozie, ewaluacji, wdrażaniu, badaniach.... Cztery lata poświęcone na zbieranie przykładów dobrych praktyk pokazują jednak, że to co stanowi o sukcesie opisanych w nich przedsięwzięć to często znane i proste elementy codziennej rzeczywistości. Postanowiliśmy opisać je wspierając się przykładami z bazy – pokazując nieco prostsze oblicze partycypacji.
Język Urzędnicy, mieszkańcy, władza – często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji posługiwania się różnymi językami. Wielokrotnie na spotkaniach z samorządowcami i animatorami słyszeliśmy o problemach w kontakcie z mieszkańcami, wynikających z trudności w zrozumieniu oficjalnych dokumentów czy nawet terminów używanych przez urzędników. Obok przedstawiamy przykłady procesów, w których sprawę języka zauważono i potraktowano poważnie. W Figaro języka potocznego po prostu się uczy...
Odważna decyzja wójta z Płużnicy
Poznański przykład przygotowywania materiałów informacyjnych
Konkretne wskazówki z Lambeth
Konflikt Nie jest to oczywiście element sukcesu, choć często wydaje się, że zapominamy, jak bardzo może nam pomóc przemyślana praca z konfliktem. To od niego partycypacja nierzadko się zaczyna (rozwiązując znany problem angażowania mieszkańców), czasem pojawia się on w trakcie działań w wyniku błędu lub po prostu dużej rozbieżności interesów. Jak umiejętnie z niego skorzystać? W Madrycie nie boją się konfliktów
W konflikcie też może się udać
Rola mediatora
Jak konflikt może zmienić układ sił...
Dyskusja Rozmowa czy dyskusja – to sens procesów partycypacyjnych. Spotykamy się po to, by rozmawiać i wypracowywać wspólne wnioski, a nie zgłaszać kolejne uwagi. Sporo trzeba się wysilić, by mogło do dyskusji dojść, nie mniej trudów związanych jest z dobrym jej prowadzeniem. Prezentujemy tu na przykładach, jak ważne są dyskusji dbałość o szczegóły, takie jak dobra atmosfera czy poczucie bezpieczeństwa uczestniczących. Duński przykład, że nie należy lekceważyć głosów w dyskusji
Burzliwe dyskusje i zaskakujące rozwiązania w Austrii
Eksperci także muszą wypracować wspólną opinię - remiks energetyczny
Znaczenie szczegółów
Pozytywny wpływ Stwierdzenie, że partycypacja ma wywierać pozytywny wpływ na rzeczywistość wydaje się trywialne, jednak jest to element, o którym często zapominamy, przejęci tym, żeby nasze konsultacje wypadły dobrze, żeby zrealizować wszystkie zaplanowane w procesie zadania czy uniknąć konfliktu. Nie prowadzimy partycypacji, bo jest modna – powinny z niej wynikać sensowne rozwiązania; jeśli nie wynikają, zastanówmy się, w czym tkwi problem. Pomocna przy wyłapywaniu błędów na bieżąco jest także stała ewaluacja, czyli prowadzona na bieżąco ocena naszych działań. Co uważamy za pozytywny wpływ na rzeczywistość i społeczność? Czasem warto być demagogiem
Uczciwie wypracowany sukces partycypacji w Krzeszowicach
Zmiana w myśleniu na temat rządzenia - największy sukces?
Tego nie udałoby się wypracować bez udziału mieszkańców
Integracja To jeden z tych elementów, które często lekceważymy tłumacząc się brakiem czasu i możliwości. Kiedy planujemy działania wymagające od mieszkańców dłuższego zaangażowania, pracując nad dużymi projektami, takimi jak strategie rozwoju, warto dać mieszkańcom szansę do zapoznania się ze sobą. Szczególnie przydatne wydaje się to w dużych miastach, choć przykłady, które prezentujemy pokazują jak ważna jest integracja także w mniejszych gminach. Austriacki przykład udanej integracji
Osiedle takie jak nasze
Czasem potrzebny jest podstęp
Do czego można wykorzystać lokalny festyn?
Nowe technologie Jak i w wielu innych sytuacjach - rozsądnie używane pomagają lepiej zaangażować mieszkańców, w ciekawy sposób zebrać ich opinie czy usprawnić prowadzenie dyskusji, które normalnie nie miałyby szans na spokojny przebieg, ze względu choćby na ilość uczestników. Niekiedy niestety służą wyłącznie jako wygodne ominięcie trudnego spotkania bądź są wymówką dla braku innych działań. Szczególnie dziś, kiedy w społecznościach bardzo wyraźnie rysuje się podział na osoby korzystające i niekorzystające z nowych technologii ich użycie wymaga dużej rozwagi. Jak przeprowadzić debatę z 200 osobami?
Warto działać na wyobraźnię
Pomysł na jawny monitoring
Czy liczenie musi być trudne?

To tylko niektóre elementy procesów partycypacyjnych. W publikacji „Elementy partycypacji" (2013 r.) spróbowaliśmy rozbroić i przybliżyć kolejne trzynaście, między innymi te ogólne, takie jak kultura współdecydowania, elastyczność lub autentyczność partycypacji czy też te konkretniejsze, jak wywiad indywidualny, udział seniorów w procesach lub warsztaty.

Zachęcamy do lektury: