Metody i narzędzia partycypacji

Ta strona pełni rolę „skrzynki z narzędziami”. Gromadzimy tutaj wszystkie użyteczne narzędzia/metody/techniki, które służyć mogą do przeprowadzenia działań partycypacyjnych. Po kliknięciu na skrzynkę po prawej stronie można zapoznać się z konkretnymi narzędziami. Zapraszamy!

„Skrzynka”, którą oddajemy w Państwa ręce, została przygotowana tak, aby można było dobierać i łączyć poszczególne narzędzia w zależności od potrzeb i kontekstu planowanych lub prowadzonych działań: informacyjnych, konsultacyjnych, czy współdziałania/współdecydowania.

Często konieczne jest korzystanie z więcej niż jednego narzędzia z uwagi na skuteczność i autentyczność współpracy. Np. same badania (ankiety) nie pozwalają na wymianę opinii i argumentów między uczestnikami, trudno je więc uznać za element partycypacyjny, należą do otoczenia działań partycypacyjnych.

Zdecydowaliśmy się podzielić narzędzia ze względu na to, jak pracują uczestnicy danego procesu i jaki jest jego cel. Taka metoda podziału sprawia, że łatwo jest zaprojektować proces partycypacyjny, biorąc pod uwagę, co chcemy w jego wyniku osiągnąć: poznać opinie i argumenty czy wspólnie wypracować konkretne rozwiązania.

Siedem przegródek „skrzynki” dzielimy zatem na dwie kategorie: podstawowych narzędzi partycypacji oraz narzędzi uzupełniających (wspomagających działania, ale niewystarczających do przeprowadzenia procesu partycypacyjnego).

 

Podstawowe narzędzia partycypacji

  • WARSZTATY - wykorzystywane do: opracowania planu działania, wizji zmiany, wypracowania stanowisk; podczas warsztatów wykorzystywane są aktywne metody pracy
  • WARSZTATY+BADANIA - wykorzystywane są zarówno metody warsztatowe, jak i badawcze (narzędzia działań partycypacyjnych)
  • WARSZTATY+DEBATY - zazwyczaj w postaci stałych lub powoływanych ad hoc ciał doradczych, pracujących nad kwestiami bieżącymi lub konkretnym zagadnieniem; wydają opinie i rekomendacje
  • WARSZTATY+DEBATY+BADANIA - wypracowanie konkretnych rozwiązań poprzez pracę z wykorzystaniem aktywnych metod oraz ze wsparciem badań i debat

 

Narzędzia uzupełniające

  • DEBATY - poznanie opinii uczestników podczas dyskusji
  • BADANIA - poznanie opinii respondentów przy wykorzystaniu narzędzi badawczych; rola uzupełniająca
  • DEBATY+BADANIA - poznanie opinii uczestników oraz tego jak wpływa na nią dyskusja i/lub zapoznanie się z materiałami dodatkowymi


Zachęcamy do korzystania ze skrzynki z narzędziami.