Prawa autorskie

Wszystkie artykuły, zdjęcia i inne materiały publikowane w Bazy dobrych praktyk partycypacji prowadzonej przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE>) chronione są prawami autorskimi. Przedruk lub inne użycie całości bądź części publikowanych u nas materiałów wymaga wcześniejszej zgody właścicieli praw autorskich. Aby ją uzyskać - należy skontaktować się z redakcją Bazy dobrych praktyk partycypacji: partycypacja@fise.org.pl.
Jednym z najważniejszych celów Bazy dobrych praktyk partycypacji jest szerzenie wiedzy na temat partycypacji publicznej/obywatelskiej. Dlatego z chęcią udostępniamy nasze materiały do publikacji w innych mediach (zarówno elektronicznych jak i tradycyjnych) o celach zbieżnych z naszymi. 
 
Niemniej wszystkie materiały publikowane na naszych stronach są bezwzględnie chronione prawami autorskimi. Dlatego przedruk lub inne użycie całości bądź części publikowanych u nas materiałów wymaga wcześniejszej zgody właścicieli praw autorskich. Aby ją uzyskać - należy skontaktować się z redakcją portalu i poinformować nas o tym w jakim celu i na jakich zasadach chcą Państwo wykorzystać nasze materiały.
 
Jeżeli uznamy, że przedruk lub wykorzystanie materiałów służą naszym celom, udzielimy zgody. Najczęściej zgoda ta zakłada, że osoba wykorzystująca nasze materiały:
 
- nie może używać ich do celów komercyjnych (w tym pobierać za nie opłaty również w ramach odpłatnej działalności statutowej),
 
- nie może ich w żaden sposób zmieniać, redagować, skracać, tłumaczyć i wytwarzać innych dzieł zależnych bez naszej zgody,
 
- publikując materiał musi podpisać go imieniem i nazwiskiem autora, nazwą portalu, nazwą projektu w ramach którego powstał oraz - w przypadku publikacji w internecie - linkiem do Bazy dobrych praktyk partycypacji.
 
UWAGA: publikacja naszych materiałów w całości lub w części, nawet z zachowaniem powyższych zasad, ale bez uzyskania naszej zgody jest złamaniem obowiązującego w Polsce prawa!
 
Redakcja
Zespół FISE>partycypacja
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE>)