Etapy

Są różne fazy tworzenia strategii, planów czy programów. Na potrzeby bazy dobrych praktyk partycypacji wyróżniliśmy podstawowe etapy pracy nad tego typu dokumentami. W każdy z nich może być angażowana społeczność. Są to: