Witamy w bazie dobrych praktyk partycypacji

Baza stworzona przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE>).

W styczniu 2016 roku połączyliśmy zasoby Bazy dobrych praktyk z portalem www.partycypacjaobywatelska.pl i prowadzimy go wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".

Serdecznie zapraszamy: www.partycypacjaobywatelska.pl

Gromadzimy tutaj ciekawe przykłady partycypacyjnego tworzenia strategii, planów, programów jako narzędzi wdrażania lokalnych polityk publicznych. Zbieramy - w Polsce i w Europie - dobre praktyki w zakresie partycypacji publicznej, rozumianej jako udział obywateli w tworzeniu i wdrażaniu polityk lokalnych. Kryteria naszych wyborów zamieściliśmy w zakładce „CO NAZYWAMY DOBRĄ PRAKTYKĄ”.

Praktyki opisane są w dwojaki sposób: w formie pogłębionych opisów (case study), oznaczonych na mapie niebieskim trójkącikiem oraz krótszych tekstów, dotyczących procesów, działań, inicjatyw niekoniecznie spełniających wszystkie kryteria dobrej praktyki, mających jednak wartość dobrego pomysłu, mogących stanowić inspirację (pomarańczowy trójkąt). 

Polecamy także zakładkę MATERIAŁY. Znajdziecie tu Państwo wszystkie dokumenty, filmy, publikacje związane z konkretnymi opisywanymi przez nas procesami, ale często na tyle uniwersalne, że mogą okazać się przydatne w różnych sytuacjach.

Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów. Mamy nadzieję, że będą dla Państwa inspiracją do pokonywania barier we wspólnym decydowaniu i tworzeniu przyszłości. Zachęcamy również do nadsyłania informacji o dobrych praktykach z Państwa otoczenia (ułatwieniem może być przygotowany przez nas formularz). Będziemy również wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności bazy dobrych praktyk.

Do tej pory wydaliśmy publikacje: 

Seria dotycząca dobrych praktyk partycypacji obywatelskiej

Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych - wybór dobrych praktyk zagranicznych - 2010 r.

Elementy partycypacji - 2012 r.

W 60 praktyk dookoła partycypacji - 2014 r.

 

 

 

Publikacje dotyczące wdrażania mechanizmów partycypacji

Partycypacja publiczna krok po kroku - 2014 r.

Konsultacje okiełznane - 2015 r. (w ramach projektu Konsultacje z zasadami)

 

 

 

 

 

Miejskie Kodeksy Dialogu

Słupsk Miejski Kodeks Dialogu - 2016 r. (w ramach projektu Konsultacje z zasadami)

Gorzów Miejski Kodeks Dialogu - 2016 r. (w ramach projektu Konsultacje z zasadami)

 

 

 

 

 

Seria Zeszytów partycypacji omawiająca partycypację od praktycznej strony wybranych zagadnień

Zeszyt partycypacji publicznej 1-2/2014 - Angażowanie społeczności, zarządzanie partycypacyjne

Zeszyt partycypacji 3/2015 - Konsultacje społeczne lokalnie (w ramach projektu Konsultacje z zasadami)

Zeszyt partycypacji 4/2015 - Regulamin konsultacji społecznych - jak to zrobić wspólnie? (w ramach projektu Konsultacje z zasadami)

 

 

 

W oparciu o Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych i doświadczenia wdrażania standardów konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach "Konsultacji z zasadami" w 2016 r. stworzyliśmy narzędziownik on-line "Regulamin konsultacji" pokazujący, jak toworzyć zasady konsultacji wraz ze społecznością lokalną. Jest on dostępny na stronie www.regulaminkonsultacji.pl. Korzystając z niego warto sięgnąć również do Zeszyt partycypacji 4/2015 - Regulamin konsultacji społecznych - jak to zrobić wspólnie?

 

Na jesieni 2013 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), podjęła się zadania utworzenia i poprowadzenia grupy roboczej do partycypacyjnej pracy nad Kanonem Lokalnych Konsultacji Społecznych. Chodziło o to, by ostateczny dokument był wypadkową opinii i doświadczeń praktyków z różnych środowisk (samorządowego, rządowego, organizacji pozarządowych, akademickiego). Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta w ramach projektu „Decydujmy razem” powstała pierwsza wersja kanonu, która była punktem wyjścia prac grupy roboczej.
Obecna wersja Kanonu (dostępna on-line po kliknięciu na znajdujący się powyżej baner lub na www.kanonkonsultacji.pl) to efekt pracy grupy w trakcie czterech całodziennych spotkań, ustaleń mejlowych oraz konsultacji środowiskowych.

Konsultacje społeczne lokalnie - Kanon from FISE on Vimeo.

 

Redakcja Bazy dobryk praktyk partycypacji:

Oktawiusz Chrzanowski - ochrzanowski(at)fise.org.pl
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE>)

Lista wszystkich dobrych praktyk